Trustmarkthai
  • 6 September 2017 14:23
  • 77
  • 0
ขอบพระคุณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้มอบโอกาสดีๆและอยู่ข้างๆผู้ประกอบการอยู่เสมอ และก็เป็นอีกปีที่เว็บไซต์ www.orderlamp.com ได้รับรางวัล DBD Verified ระดับ Silver มาติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  https://goo.gl/5
Read More
website Award
  • 13 July 2017 17:24
  • 70
  • 0
DBD VERIFED SILVER กับการก้าวอีกขั้นในการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางออเดอร์แลมป์ กับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทางออเดอร์แลมป์ต้องขอบคุIทีมงาน อาจารย์ที่ปรึกษาและกรมพั
Read More